info

Janneke Schmeitz Culturele MarketingProjecten richt zich op het bieden van
marketing- en publiciteitoplossingen voor de kunst- en cultuursector in het algemeen en podiumkunsten in het bijzonder. Op een duidelijke, vakkundige en doelmatige manier neemt het organisaties denk- en
doewerk uit handen. Het bureau heeft een analytische, pragmatische en gestructureerde werkwijze, waarbij uitgezet beleid probleemloos wordt omgezet naar een praktische en effectieve uitvoering. Het is bovendien deskundig in het werken met een parallel lopend en meervoudig programma. Het buro werkt op deelgebieden samen met een aantal vaste partners zodat kwaliteit, deskundigheid en continuïteit gewaarborgd blijven.

\